Technický servis

Nemá (nebo nechce mít) Vaše firma zaměstnaného provozního technika, který sleduje termíny pravidelných revizí, objednává opravy, pravidelnou údržbu atp. ? Využijte našeho technického servisu, který Vám zajistí:

Nabídkové listy

vždy kvalitní práce

ELEKTRA - Milan Karvánek || K Dalejím 89/2 || Praha 5 ; 152 00
telefon:+420 226517113 ; +420 246024064 || fax:+420 226517114 || GSM:+420 603 443254 || karvanek-elektra@wo.cz

© Design by JKarvanek@seznam.cz