Nabídkové listy - proč revize ?

Proč je dobré provádět revize elektrických zařízení ?

Revize elektrických zařízení jsou jednou z velmi důležitých činností, kterými je možné předcházet případným nebezpečným stavům při provozování, t.j. poruchám, haváriím a úrazům. Solidně zpracovaná revizní zpráva poskytne provozovateli velice přesný obraz o skutečném stavu zařízení. Jasně konstatuje v jakém technickém stavu se revidované zařízení nachází, kvalifikuje zjištěné nedostatky a závady, upozorní na možná rizika. V návrhu na opatření se doporučí možnosti pro odstranění závad a zlepšení spolehlivosti celého zařízení.

Musím provádět revize elektrických zařízení ?

Častým názorem provozovatelů je konstatování, že normy ČSN nejsou závazné a proto není nutné je dodržovat. Takovýto přístup k plnění povinností provozovatelů je však chybný. Povinnosti provozovatelů nevyplývají pouze z ČSN a dalších předpisů, ale z předpisů vyšší právní síly, a jejich plnění je vymahatelné.

Ustanovení § 4 odst.4 zákona č. 22/1997 Sb. říká: „Norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.“ Při aplikacích požadavků „nezávazných“ ČSN je třeba brát v úvahu, že v případě ČSN jde o minimální technický standard, jestliže provozovatel neučiní srovnatelné nebo lepší opatření. Logicky je třeba aplikovat i požadavky ČSN týkajících se termínů revizí či kontrol, s případnou návazností na plánem stanovenou preventivní údržbu.
Základním dokumentem, který upravuje povinnosti provozovatelů (podnikatelů) v oblasti bezpečnosti práce, je zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů ( novela č. 74/1994 Sb.). Povinnosti jsou stanoveny v § 133 odst. 21 a odst. 4. Dále jsou tyto povinnosti uvedeny ve vyhláškách ČUBP č. 48/82 Sb. § 7 a vyhlášky ČUBP č. 20/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů (novela č. 553/1990 Sb.)

Způsoby a rozsah plnění jsou rozvedeny zejména v ČSN. Požadavky týkající se revizí elektrických zařízení jsou uvedeny v :
ČSN 33 1500
Revize elektrických zařízení
ČSN 33 2000-6-61
Postupy při výchozí revizi
ČSN 33 1600
Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání
ČSN 33 1610
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání

vždy kvalitní práce

ELEKTRA - Milan Karvánek || K Dalejím 89/2 || Praha 5 ; 152 00
telefon:+420 226517113 ; +420 246024064 || fax:+420 226517114 || GSM:+420 603 443254 || karvanek-elektra@wo.cz

© Design by JKarvanek@seznam.cz